در سال ۱۴۰۲ هنرکده آنوش علاوه بر خانوم ها برای آقایان هم آموزش نقاشی و طراحی دارد.

نمایشگاه و رویدادها

تصاویر نمایشگاه‌های برزگزار شده استاد مینوشکا مصطفایی و همچنین رویدادهای هنرکده آنوش را در این صفحه مشاهده نمایید.

پخش ویدیو