در سال ۱۴۰۲ هنرکده آنوش علاوه بر خانوم ها برای آقایان هم آموزش نقاشی و طراحی دارد.

گالری نقاشی رنگ روغن

تصاویر نقاشی‌های رنگ روغن استاد مینوشکا مصطفایی و همچنین هنرجویان هنرکده آنوش را در این صفحه مشاهده نمایید.